achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Montagu

Montagu wordt beschouwd als een rustig en gemoedelijk dorp. Het gebied is hoofdzakelijk afhankelijk van seizoensarbeid door vruchtenteelt zoals abrikozen, perziken en druiven. Toerisme wordt ook steeds meer een inkomstenbron voor het dorp. Helaas geeft dit maar werk voor hooguit 6 maanden per jaar. De resterende 6 maanden is er vooral bij de kleurlingen van het township Ashbury een zeer hoog werkloosheidspercentage, van 70%. De mensen in het township verkeren daardoor in een zeer problematische situatie. Dit uit zich in grote gezinsproblemen en toename van kleine criminaliteit. Verschillende kerken en andere plaatselijke instanties proberen te helpen, maar het kan niet in de nood voorzien. Daarom proberen wij ook een steentje bij te dragen met het helpen van kansarmen.

In 2003 zijn we in contact gekomen met Jannie en Selestien Moses. Ze zijn gedreven mensen die vanaf die tijd de praktische kant van onze visie gestalte geven. Zij kennen de kleurlinggemeenschap en de cultuur voor 100%, aangezien ze er zelf ook een onderdeel van zijn. Ze wonen met hun 2 zonen sinds 2006 bij het Gemeenschapscentrum en hebben daar ook een kleine kantoorruimte. Wij ondersteunen hen financieel in hun levensbehoeften. Jannie Moses vertegenwoordigt onze stichting en heeft daaraan een fulltime taak. Iedereen kan met zijn of haar problemen bij hen een luisterend oor vinden.

Steun ons!

Stichting Nieuwe Horizon is ook volgens de fiscus een goed doel. Voor giften en legaten zijn we geen belasting verschuldigd en voor u zijn de giften aftrekbaar. De stichting is opgenomen op de ANBI lijst van de fiscus onder fiscaalnummer 805342370.

805342370