achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

Stichting Nieuwe Horizon

Stichting Nieuwe Horizon is een christelijke organisatie met 4 bestuursleden en vele vrijwilligers. Als stichting zijn wij actief sinds 1999. Onze doelgroep is de armere bevolking in het dorpje Montagu in Zuid-Afrika. De prachtige omgeving, de Afrikaanse taal, de vriendelijkheid van de plaatselijke bevolking, maar ook de problematiek en vraag naar ondersteuning spreken ons aan en hebben ons hart geraakt. Wij ervaren het ook als een opdracht vanuit de Bijbel om Gods liefde te laten zien, door alle activiteiten heen. Wij starten zelf kleinschalige projecten op met het oog op een structurele verbetering. Ook participeren we in projecten in de omgeving en geven soms noodhulp.

Over nieuwe horizon

Welkom in Montagu!

Montagu wordt beschouwd als een rustig en gemoedelijk dorp. Het gebied is hoofdzakelijk afhankelijk van seizoensarbeid door vruchtenteelt zoals abrikozen, perziken en druiven. Toerisme wordt ook steeds meer een inkomstenbron voor het dorp. Helaas geeft dit maar werk voor hooguit 4 maanden per jaar. De resterende 8 maanden is er vooral bij de kleurlingen een zeer hoog werkloosheidspercentage, tussen de 65% en 90%. Het dorp ondergaat dan vaak een diepe depressie. Dit uit zich in grote gezinsproblemen en toename van kleine criminaliteit. Verschillende kerken en andere plaatselijke instanties proberen te helpen, maar het kan niet in de nood voorzien. Daarom proberen wij ook een steentje bij te dragen met het helpen van kansarmen.

Hoe kan ik meehelpen?

Steun ons!

Stichting Nieuwe Horizon is ook volgens de fiscus een goed doel. Voor giften en legaten zijn we geen belasting verschuldigd en voor u zijn de giften aftrekbaar. De stichting is opgenomen op de ANBI lijst van de fiscus onder fiscaalnummer 805342370.

805342370

LR44 NieuweHorizon

Nieuwsbrief 2024 nr.48