achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

In 2005 is de Nieuwe Horizon gestart met het zogenaamde Kinderproject. 36 Kinderen - van babies tot pubers – worden meerdere keren per week opgevangen door Jannie en Selestien Moses. Deze kinderen zijn zonder uitzondering zeer hulpbehoevend: verwaarlozing, ouders, die aan drank- en/of drugs verslaafd zijn en gehandicapte kinderen door o.a. het Faetale Alcohol Syndroom (FAS-kinderen).

Selestien verzorgt deze kinderen door ze te wassen, hen een voedzame maaltijd te geven en hun kleren te wassen en te herstellen. De opvang van deze kinderen door Selestien wordt betaald door donateurs, die € 12,50 per maand betalen voor de verzorging van een specifiek kind. Regelmatig ontvangt de donateur een persoonlijk verslag over het sponsorkind. In de wintermaanden, die in Zuid-Afrika lopen van mei tot september, wordt door Jannie en Selestien extra soep en brood uitgedeeld in Ashbury. In deze tijd is de werkloosheid enorm, omdat er dan geen seizoensarbeid is en er geen vruchten geplukt worden. De Nieuwe Horizon betaalt de kosten van deze extra voeding.

Tien jaar later, in 2015, zijn de babies van 2005 inmiddels opgegroeid tot jongelui, die naar school dienen te gaan. Daar krijgen zij 2 maaltijden per schooldag zowel op de basisschool als bij het middelbare onderwijs. De project-kinderen van de Nieuwe Horizon, gaan uiteindelijk meestal niet naar het middelbaar onderwijs. Zij zitten vanwege hun beperkte vermogens de tijd uit op de basisschool tot zij 15 jaar en niet meer leerplichtig zijn. In de praktijk komen zij nauwelijks nog bij Jannie en Selestien Moses. Deze kinderen verlaten het Kinderproject. Om te voorkomen, dat ze later op straat rondhangen en niets doen, willen we hen opnemen in een ander project van de Nieuwe Horizon, nl: de Vaardigheidsschool, waar deze kinderen een vak leren om zó uiteindelijk werk te vinden. Hierover kunt u meer lezen elders op de website !

Helaas moesten enkele kinderen uit het project gehaald worden, omdat zij een heel verkeerde richting ingingen: Bedelen, drugsverslaving, agressief gedrag en schoolverzuim. Zij zijn onhandelbaar en door Jannie en Selestien niet meer te hanteren en te corrigeren.

Met een nieuwe groep kinderen beginnen, is geen optie. Naschoolse kinderopvang is ook in Zuid-Afrika streng gereguleerd. Onbevoegd personeel mag dit werk beslist niet uitvoeren. Momenteel zitten er nog 20 kinderen in het Kinderproject, waarvan een deel gehandicapt is. Deze gehandicapte kinderen kunnen ook in de toekomst blijven rekenen op de steun van de Nieuwe Horizon.

Een aantal van de “Nieuwe Horizon-kinderen” wordt ook geholpen door de organisatie “Helpende Handjes”. Dit is een onderdeel van het z.g. Regenboogproject van Sanja van de Sande en is geen specifiek Nieuwe Horizon-project, maar het is wel gerelateerd aan het werk van de Nieuwe Horizon. (Zie elders op de website).

Kinderzorg 1Kinderzorg 2