achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Montagu

Montagu wordt beschouwd als een rustig en gemoedelijk dorp. Het gebied is hoofdzakelijk afhankelijk van seizoensarbeid door vruchtenteelt zoals abrikozen, perziken en druiven. Toerisme wordt ook steeds meer een inkomstenbron voor het dorp. Helaas geeft dit maar werk voor hooguit 6 maanden per jaar. De resterende 6 maanden is er vooral bij de kleurlingen van het township Ashbury een zeer hoog werkloosheidspercentage, van 70%. De mensen in het township verkeren daardoor in een zeer problematische situatie. Dit uit zich in grote gezinsproblemen en toename van kleine criminaliteit. Verschillende kerken en andere plaatselijke instanties proberen te helpen, maar het kan niet in de nood voorzien. Daarom proberen wij ook een steentje bij te dragen met het helpen van kansarmen.

Het bestuur van de Stichting Nieuwe Horizon bestaat uit 4 leden:

 • Herman J. Bade - Voorzitter
 • Ricky Lentink - Secretaris
 • Gerard Doggen - Penningmeester
 • Leo van der Sande - Bestuurslid

Het algemene correspondentieadres van het bestuur, staat op de pagina Contact.

Beloningsbeleid Nieuwe Horizon

Bestuursleden van stichting de Nieuwe Horizon ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken. Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Ashbury is een wijk die zo'n 3 km. buiten het dorp ligt. De naam is afgeleid van het woord, Trashburning wat vuilnisverbranding betekent. Vroeger was dit de afvalverbrandingplaats van het dorp. Het betreft hier een zéér arme wijk. In 2003 zijn er zo'n 600 "hophuisjes" in opdracht van de regering bijgebouwd.

Vanuit een christelijke basis de arme, gekleurde bevolking van Montagu in Zuid-Afrika te stimuleren tot structurele vooruitgang binnen en buiten de eigen gemeenschap. Ondersteuning vindt met name plaats op het terrein van
gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerk. Door deze ondersteuning kunnen ouderen en jongeren hun mogelijkheden ontdekken en komen tot verdere ontwikkeling en zelfstandigheid.

Hoofdlijnen Nieuwe Horizon-beleid

 1. Kinderproject
  Verzorging van (voornamelijk gehandicapte) kinderen in township Ashbury (gemeente Montagu), die in hulpbehoevende omstandigheden verkeren.
 2. Studentenproject
  Verschaffen van financiële middelen aan veelbelovende kleurling studenten teneinde hun universitaire studie mogelijk te maken.
 3. Muziekproject
  Jonge kleurling kinderen theoretische Algemene Muzikale Vorming en praktische vaardigheid op blaasinstrumenten te geven om hen daarmee sociaal te laten functioneren in groeps verband.

In 2003 zijn we in contact gekomen met Jannie en Selestien Moses. Ze zijn gedreven mensen die vanaf die tijd de praktische kant van onze visie gestalte geven. Zij kennen de kleurlinggemeenschap en de cultuur voor 100%, aangezien ze er zelf ook een onderdeel van zijn. Ze wonen met hun 2 zonen sinds 2006 bij het Gemeenschapscentrum en hebben daar ook een kleine kantoorruimte. Wij ondersteunen hen financieel in hun levensbehoeften. Jannie Moses vertegenwoordigt onze stichting en heeft daaraan een fulltime taak. Iedereen kan met zijn of haar problemen bij hen een luisterend oor vinden.

Steun ons!

Stichting Nieuwe Horizon is ook volgens de fiscus een goed doel. Voor giften en legaten zijn we geen belasting verschuldigd en voor u zijn de giften aftrekbaar. De stichting is opgenomen op de ANBI lijst van de fiscus onder fiscaalnummer 805342370.

805342370