achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Goed onderwijs is een kernpunt in de ontwikkeling van elk land en zeker ook in het nieuwe Zuid-Afrika na de omwenteling in 1994. Vóór die tijd had de zwarte en gekleurde bevolking nauwelijks toegang tot het onderwijs en al helemaal niet tot de universiteit.

Na 1994 kregen zwarte studenten met behulp van een door het Departement van Onderwijs verstrekte studiebeurs toegang tot het Hoger onderwijs. De blanke studenten krijgen geen beurs, maar hun ouders beschikken meestal over voldoende financiële middelen om de studie te betalen. De kleurling-studenten zijn het kind van de rekening, want 80 % van de Ashbury-bevolking is kleurling en vanwege het ontbreken van voldoende geld, is er voor honderden jonge mensen geen vervolgstudie na het middelbaar onderwijs mogelijk.

De Nieuwe Horizon kan dit probleem natuurlijk niet oplossen, maar een bijdrage wordt sinds een aantal jaren wél geleverd met als resultaat, dat zes jonge, veelbelovende studenten met steun van de Nieuwe Horizon studeerden aan de universiteiten van Kaapstad en Wellington. Zij zijn ondertussen volledig gekwalificeerde leerkrachten, die werkzaam zijn in het basis- en het voortgezet onderwijs.
Ook is er onder de afgestudeerden een vrouwelijke landbouwkundig ingenieur.

Omdat er vooral vacatures zijn in onderwijs, zorg en maatschappelijk werk, geven wij de voorkeur aan studenten uit Ashbury, die kiezen voor deze richtingen. Afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden betaalt onze stichting zaken als inschrijfgeld, boekenhuur, verblijf op een studentenkamer op de campus en leefgeld. De ondersteuning door de Nieuwe Horizon is natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat, maar deze geslaagde studenten en hun familie gaan een goede toekomst tegemoet. Een toekomst, die voor heel velen jammer genoeg niet is weggelegd.

We zijn trots en dankbaar dat we aan dit succes een steentje hebben kunnen bijdragen en met uw steun kan onze stichting verder gaan met dit succesvolle project !

Student1Student2Student3