achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Bijna 100 jaar geleden werd in Noord-Amerika “Child Evangelism Fellowship” ( C.E.F.) opgericht. Deze stichting op godsdienstige grondslag stelde zich ten doel om kinderen, hun ouders, de school en de gemeenschap te dienen door het bijbrengen van normen en waarden, karakters te vormen, familiebanden te versterken, scholen te assisteren en kinderen te motiveren en te stimuleren.

Om deze niet geringe doelstelling te verwezelijken heeft men veel z.g. “Teachers” nodig. Volwassenen, die eerst zelf een opleiding krijgen om daarna aan de slag te gaan met de kinderen. C.E.F. groeide en sloeg - ook buiten Amerika - de vleugels uit en wereldwijd zijn er momenteel al meer dan 250.000 “Teachers”. Sanja van de Sande kwam via C.E.F-Amerika in contact met de Kaapse dominee Kobus Viljoen.

Hij en zijn vrouw Cora komen regelmatig naar Montagu met een lading prachtige lesboeken, compleet met aanwijzingen, illustratie-materiaal en verwerkingsopdrachten. In enkele sessies met de nodige herhalingen zijn hier ondertussen een 20-tal volwassenen klaar gestoomd om kinderen te gaan onderrichten en zij mogen zich dus “teachers”noemen.

Het kostbare lesmateriaal wordt gratis door C.E.F. verstrekt. Door bijdragen van sponsors uit Nederland kunnen reiskosten van dominee Viljoen, koerierskosten om het materiaal in Montagu te krijgen en het voorzien van koffie/thee en een eenvoudige lunch voor de cursisten. De cursisten betalen zelf een niet al te hoog bedrag aan cursusgeld, maar indien zij zelf niet beschikken over voldoende financiële middelen, betalen wij deze kosten uit sponsorbijdragen. Ook de aanschaf van tweedehandse Bijbels in de Afrikaanse taal en overig verwerkingsmateriaal worden hieruit betaald!

Dit project sprak Sanja’s huishulp dermate aan, dat zij ook “Teacher” werd en sinds die tijd actief kinderen vormt!

Kinderkerk1Kinderkerk2