achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Zonder geldelijke middelen kunnen we niet zo veel. De gelden waarover we kunnen beschikken komen van particuliere donateurs, bedrijven en instellingen. Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Het is fijn dat we een grote groep vaste donateurs en sponsoren hebben, zodat een zekere continuiteit gewaarborgd is.

U kunt ons periodiek steunen, maar ook inzamelingen bij jubilea, via school, bedrijf of kerk. Het is tevens van belang om te weten dat elke cent daadwerkelijk besteed wordt; het bestuur werkt volledig Pro Deo. Bovendien heeft onze stichting de ANBI status (belasting-aftrekbaarheid fiscaal nummer 805342370).

Wat wij met uw ondersteuning proberen te bereiken;

  • U stelt ons in de gelegenheid om bestaande projecten verder uit te breiden en nieuwe projecten te ontwikkelen.
  • Wij kunnen dan plannen gaan maken op basis van vaste inkomsten.

Wat uw en ons voordeel hierbij is;

  • Fondsenwerving kost veel tijd en promotiemateriaal. Bij éénmalige giften moeten wij steeds weer naar nieuwe ondersteuners zoeken.
  • Als donateur ontvangt u minimaal 2x per jaar onze nieuwsbrief, waarin wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  • Het is beter te geven dan te ontvangen; donaties aan ons zijn fiscaal aftrekbaar.

U kunt al algemeen donateur worden voor € 17,50 per jaar.

Een kind uit het kinderzorgproject financieren kost € 12,50 per maand. U kunt donateur van stichting Nieuwe Horizon worden door het onderstaande aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden.

download het formulier.

Sponsoren

Indien u ons als ondernemer c.q. bedrijf sponsort bestaat er de mogelijkheid om op onze website genoemd te worden en een link te verkrijgen naar uw eigen website. Bij "sponsoren" kunt u zien welke ondernemingen u al zijn voorgegaan. Om de veiligheid van uw gegevens via internet voor 100% te kunnen garanderen, sturen wij u persoonlijk een aanmeldingsformulier. Hierin vindt u ook de nadere gegevens om als ondernemer op onze website genoemd te worden.

Wilt u toch liever éénmalig doneren dan noemen wij - onder hartelijke dankzegging - hierbij ons IBAN: NL08 RABO 0396 5400 82. ten name van Stichting Nieuwe Horizon.