achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Montagu

Montagu wordt beschouwd als een rustig en gemoedelijk dorp. Het gebied is hoofdzakelijk afhankelijk van seizoensarbeid door vruchtenteelt zoals abrikozen, perziken en druiven. Toerisme wordt ook steeds meer een inkomstenbron voor het dorp. Helaas geeft dit maar werk voor hooguit 6 maanden per jaar. De resterende 6 maanden is er vooral bij de kleurlingen van het township Ashbury een zeer hoog werkloosheidspercentage, van 70%. De mensen in het township verkeren daardoor in een zeer problematische situatie. Dit uit zich in grote gezinsproblemen en toename van kleine criminaliteit. Verschillende kerken en andere plaatselijke instanties proberen te helpen, maar het kan niet in de nood voorzien. Daarom proberen wij ook een steentje bij te dragen met het helpen van kansarmen.

Het bestuur van de Stichting Nieuwe Horizon bestaat uit 4 leden:

  • Herman J. Bade - Voorzitter
  • Ricky Lentink - Secretaris
  • Gerard Doggen - Penningmeester
  • Leo van der Sande - Bestuurslid

Het algemene correspondentieadres van het bestuur, staat op de pagina Contact.

Beloningsbeleid Nieuwe Horizon

Bestuursleden van stichting de Nieuwe Horizon ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken. Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Steun ons!

Stichting Nieuwe Horizon is ook volgens de fiscus een goed doel. Voor giften en legaten zijn we geen belasting verschuldigd en voor u zijn de giften aftrekbaar. De stichting is opgenomen op de ANBI lijst van de fiscus onder fiscaalnummer 805342370.

805342370