achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Montagu

Montagu wordt beschouwd als een rustig en gemoedelijk dorp. Het gebied is hoofdzakelijk afhankelijk van seizoensarbeid door vruchtenteelt zoals abrikozen, perziken en druiven. Toerisme wordt ook steeds meer een inkomstenbron voor het dorp. Helaas geeft dit maar werk voor hooguit 6 maanden per jaar. De resterende 6 maanden is er vooral bij de kleurlingen van het township Ashbury een zeer hoog werkloosheidspercentage, van 70%. De mensen in het township verkeren daardoor in een zeer problematische situatie. Dit uit zich in grote gezinsproblemen en toename van kleine criminaliteit. Verschillende kerken en andere plaatselijke instanties proberen te helpen, maar het kan niet in de nood voorzien. Daarom proberen wij ook een steentje bij te dragen met het helpen van kansarmen.

Vanuit een christelijke basis de arme, gekleurde bevolking van Montagu in Zuid-Afrika te stimuleren tot structurele vooruitgang binnen en buiten de eigen gemeenschap. Ondersteuning vindt met name plaats op het terrein van
gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerk. Door deze ondersteuning kunnen ouderen en jongeren hun mogelijkheden ontdekken en komen tot verdere ontwikkeling en zelfstandigheid.

Hoofdlijnen Nieuwe Horizon-beleid

  1. Kinderproject
    Verzorging van (voornamelijk gehandicapte) kinderen in township Ashbury (gemeente Montagu), die in hulpbehoevende omstandigheden verkeren.
  2. Studentenproject
    Verschaffen van financiële middelen aan veelbelovende kleurling studenten teneinde hun universitaire studie mogelijk te maken.
  3. Muziekproject
    Jonge kleurling kinderen theoretische Algemene Muzikale Vorming en praktische vaardigheid op blaasinstrumenten te geven om hen daarmee sociaal te laten functioneren in groeps verband.

Steun ons!

Stichting Nieuwe Horizon is ook volgens de fiscus een goed doel. Voor giften en legaten zijn we geen belasting verschuldigd en voor u zijn de giften aftrekbaar. De stichting is opgenomen op de ANBI lijst van de fiscus onder fiscaalnummer 805342370.

805342370