achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Goed nieuws is er weer te melden omtrent het Studentenproject.

Jamie Fluks is tamelijk nieuw in het project. Zij is tweedejaars onder- wijsstudente en wordt vanaf januari 2016 ondersteund door de Nieuwe Horizon. Zij had het eerste studiejaar afgesloten met schitterende presta- ties: Voor acht van de 14 vakken kreeg zij een ‘lof-vermelding’ en voor de zes overige vakken
had zij ook hoge scores. De toetsresultaten van afgelopen juni zijn nog niet binnen, maar Jamie antwoordde mij kort en bondig: “Die zijn goed!”

Whitney Basson heeft eind 2015 in vier jaar tijd haar studie voor on- derwijzeres met succes afgesloten en ontving in april haar diploma. Sinds januari 2016 werkt zij fulltime als leerkracht in Worcester.

Chanville Triem is in juni geslaagd als leerkracht Voortgezet Onderwijs en gaat op korte termijn aan het werk. Hij heeft de afgelopen vijf jaar aan- getoond uit het goede onderwijs-hout gesneden te zijn. Nieuwe Horizon waardeert zeker ook het werk, wat Chanville voor de Nieuwe Horizon en andere studenten deed. Hij wees ons op instanties, die studiebeurzen voor studenten regelden. Bijzonder is, dat Chanville Triem en Belinda Rooi (ex-NH-studente) samen een relatie hebben. Beiden dienen nu het Zuid- Afrikaanse onderwijs dankzij de steun van de Nieuwe Horizon en stichting Solino.

We volgen met interesse ook Susara Lambert. Zij studeerde met hulp van de Nieuwe Horizon enkele jaren geleden af en werkt momenteel als onderwijzeres aan een lagere school in Montagu. Haar moeder heeft ja- renlang hard gewerkt voor een karig loon op een boerderij om Susara te laten studeren en vorig jaar kon Susara eindelijk iets moois terug doen: Zij kon dankzij haar onderwijs-salaris een eenvoudig, maar comfortabel huisje kopen in een goede wijk van Montagu. Maar er is nog meer goed nieuws te melden over Susara: op 16 juni studeerde zij af aan de universiteit. Zij heeft in de avonduren, weekenden en vakanties een vervolgstudie gedaan en zij mag zich daardoor nu ‘Honour Bachelor of Education’ noemen!

Sinds de omwenteling in 1994 geldt in Zuid-Afrika de 'Regstellende Aksie’. Bij vacatures krijgen daardoor zwarte kandidaten de voor- keur. Andere kleurlingen hebben maar weinig kans op een goede baan. Dat probleem speelt ook voor Alicia Rooi, die met hulp van de Nieuwe Horizon een afgestudeerde landbouwkundige in- genieur is. Op Departementen en andere staatsinstellingen heeft zij vanwege haar bruine kleur geen kans op een benoeming en de boeren durven vanwege politieke onrust rond de landbouwgrond niet uit te breiden en meer hoog opgeleid personeel aan te stellen. Toch zit Alicia niet bij de pakken neer en heeft bij al haar diploma’s er nóg een toegevoegd. In april kreeg zij het diploma Pomologie uitgereikt. Een specialisatie op het gebied van vruchten. Hopelijk wordt haar doorzettingsvermogen spoedig beloond.

De Regstellende Aksie heeft geen gevolgen voor niet-zwarte leerkrachten, want het tekort aan onder- wijsmensen is zó groot, dat bijna alle afgestudeerden er in slagen een baan te vinden. Daarom geeft de Nieuwe Horizon er de voorkeur aan om vooral jonge mensen te steunen op het gebied van onderwijs, de zorg en maatschappelijk werk. Dáár liggen voor alle kleuren mogelijkheden.
We mogen zeer tevreden zijn met onze studenten en deze resultaten bewijzen maar weer eens, dat door goed samen te werken mooie dingen zijn te bereiken. Deze jonge mensen hebben een toekomst en kunnen hun bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kinderen in Zuid-Afrika. De Nieuwe Horizon is blij en dankbaar hiertoe bijgedragen te hebben!

Leo van de Sande