achtergrond_header.jpg

WORD
DONATEUR!

NIEUWE HORIZON

churchstreet.jpg

Montagu

Montagu wordt beschouwd als een rustig en gemoedelijk dorp. Het gebied is hoofdzakelijk afhankelijk van seizoensarbeid door vruchtenteelt zoals abrikozen, perziken en druiven. Toerisme wordt ook steeds meer een inkomstenbron voor het dorp. Helaas geeft dit maar werk voor hooguit 6 maanden per jaar. De resterende 6 maanden is er vooral bij de kleurlingen van het township Ashbury een zeer hoog werkloosheidspercentage, van 70%. De mensen in het township verkeren daardoor in een zeer problematische situatie. Dit uit zich in grote gezinsproblemen en toename van kleine criminaliteit. Verschillende kerken en andere plaatselijke instanties proberen te helpen, maar het kan niet in de nood voorzien. Daarom proberen wij ook een steentje bij te dragen met het helpen van kansarmen.

Ashbury is een wijk die zo'n 3 km. buiten het dorp ligt. De naam is afgeleid van het woord, Trashburning wat vuilnisverbranding betekent. Vroeger was dit de afvalverbrandingplaats van het dorp. Het betreft hier een zéér arme wijk. In 2003 zijn er zo'n 600 "hophuisjes" in opdracht van de regering bijgebouwd.

Deze huisjes hebben slechts een afmeting van 3 x 6 meter. Ze bevatten vaak 1 vertrek met een afscheiding voor het toilet. Gezinnen met 3 à 4 kinderen die hierin moeten wonen, zijn geen uitzondering. In deze wijk staat een gebouw, wat vroeger door de eigen gemeenschap gebouwd is, maar door schulden en achterstallig onderhoud weer verkocht moest worden. Om te voorkomen dat dit gebouw verloren zou gaan, hebben wij het als gemeenschapscentrum op 2 mei 2000 kunnen kopen. Het gebouw heeft een afmeting van ongeveer 21 x 15 meter. Het totale grondoppervlak is 2.078 meter. Na een grondige renovatie wordt het nu weer intensief gebruikt voor vergaderingen, begrafenissen, bruiloften, kerkdiensten, jeugdwerk en culturele avonden.

Steun ons!

Stichting Nieuwe Horizon is ook volgens de fiscus een goed doel. Voor giften en legaten zijn we geen belasting verschuldigd en voor u zijn de giften aftrekbaar. De stichting is opgenomen op de ANBI lijst van de fiscus onder fiscaalnummer 805342370.

805342370